Winkelmandje

Totaal (incl. BTW)
kr0
Continue shopping

Cookies på Fiskedeal’s Webside

Fiskedeal’s webside bruger cookies. Dette gør vi så vi kan yde en bedre og mere personlig assistance. Cookies tillader os, såvel som en tredje part, at følge din internet historik på vores webside. Dette gør at vi kan lave vores webside mere bruger venlig og vælge de bedste deals til dig. Det gør også at vi kan vise personlige reklamer på de sociale medier og Google’s netværker, baseret på dine interesser. Vi går ud fra at du ikke har nogen indvendinger imod dette, hvis du fortsætter med at browse på vores webside. Vil du vide mere? Se vores Cookie Side!

Ok Mere info

Vores betingelser

Vores service betingelser, som kan læses igennem på www.fiskedeal.dk, er dækkende for alle tjenester fra Fiskedeal og vores hjemmeside. Ved at benytte sig af vores tilbud og tjenester, bekræfter du at være indforstået med vores betingelser og at du har forstået indholdet heraf. I forbindelse med eventuelle forandringer og/eller nye betingelser på hvilket som helst punkt i vores service betingelser, hvilke kan forekomme hos Fiskedeal, er det fornuftigt at betingelserne igennem på hjemmeside som meldt herover.

Hjemmesiden www.fiskedeal.dk benyttes af:

Fiskedeal / Bontrup Media
De Limiet 13-A
4131 NR Vianen, Holland
E-mail: [email protected]

Vores almene betingelser og denne privat forklaring bliver brugt af Fiskedeals manager og operator, noteret hos Erhversstyrelsen (Kamer van Koophandel) i Utrecht Holland og registreret under nummer 30192999, VAT nummer: NL 8127.67.949.b.01

Har du spørgsmål angående vores betingelser, så bedes du venlist kontakte Fiskedeal.

Almene
På alle vores tilbud gælder efterfølgende leverings- og betalingsbetingelser. Vores betingelser står til rådighed for enhver og kan findes på vores hjemmeside www.fiskedeal.dk. Hvis det ønskes, kan et skrifteligt eksmplar tilsendes.

Ved at lægge en bestilling ind, antyder køber at være indforstået med vores leverings- og betalingsbetingelser. Fiskedeal forbeholder sig rettigheden til at ændre leverings- og betalingsbetingelser efter at tilbudsperioden er udløbet. Hvis køber modtager produkter som køber ikke har bestilt, er det købers pligt at informere Fiskedeal angående dette hurtigst muligt. Eventuelle fejl i de fra Fiskedeal tilsendte varer og documenter, skal meldes direkte af køber hos Fiskedeal.

Garanteret pris
Fiskedeal garanterer at priser indstillet for de kommende 24 timer ikke bliver forhøjet, medmindre dette er en lovmæssig nødvendighed eller hvis fabrikant eller leverandør indfører pludselige prisstigninger. Fiskedeal kan ikke holdes forpligtet til at udføre, eller tilbagebetale nogen form for godtgørelse ved en ulempe enkel lidt af køber, hvornår en fejl i præsentationen af varen, beskrivelsen af varens virke, eller en ukorrekt pris optræder, det burde 1) være klart for køber at der er tale om en sættefejl eller 2) det burde være klart for køber at det ikke antages at Fiskedeal kan levere et produkt med sådanne egenskaber til en sådan pris.

Alle priser angivet på vores side er inklusiv 25% Moms

Transportomkostninger
Fiskedeal laver en seperat melding omkring transportomkostninger, disse kan variere fra produkt til produkt. Transportomkostningerne som ses på hjemmesiden omhandler kun forsendelser indenrigs i Holland.

Sikker betaling
Al betalingstrafik foregår i en beskyttet omgivelse, det vil sige at info der tilhører køber er absolut beskyttet.

Levering
Fiskedeal bestræber sig på at få leveret de bestilte varer indenfor 5-10 arbejdsdage, efter at ordrebekræftelsen er sendt og betalingen er modtaget. Forudsætning er naturligvis, at de bestilte varer er på lager. For at være sikre på at alt går som forudset, er der mulighed for at køber bliver kontaktet for at kontrollere om bestillingen og adresser m.v er korrekte. Det er muligt at dette kan medføre en forsinkelse i leveringen.

Ovennævnte leveringstid er anslået og kan derfor ikke kaldes deadline på nogen vis. Måtte det ske, at bestillingen ikke er leveret indenfor 30 dage efter bekræftelsen, har køber retten til at annulere bestillingen uden omkostninger.

Ansvarlighed
Selvom vi hos Fiskedeal gør alt hvad vi magter for at få bestillingen leveret indenfor den nævnte leveringstid, kan Fiskedeal desværre ikke holdes ansvarlig for en eventuel forsinkelse.

Prøveperiode
Såfremt ikke meldt andetsteds, har køber retten til at returnere bestillingen indenfor 50 dage efter bestillingen er leveret. Indenfor den nævnte periode er det ikke nødvenligt at give en forklaring på returneringen

Hvis køber vil gøre brug af fortrydelsesretten, må varen kun være udpakket og benyttet i en sådan grad at køber har kunnet fastslå om køber vil beholde varen. Indenfor denne periode forventes at køber omgås forsigtigt med både varen og emballagen. Det forventes af køber at varen tilbagesendes i original tilstand og at emballagen også er i original tilstand. Enkelt hvis dette overholdes, og at Fiskedeals instruktioner er pænt overholdt, er det tilladt at returnere produktet til Fiskedeal. På bagsiden af pakkesedlen/flyer som medleveres ved hvert produkt, står vores returinstruktioner tydeligt beskrevet. Hvis køber ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal køber returnere varen ifølge vores instruktioner som nævnt på bagsiden af vores pakkesedler/flyer. I så fald, skal varen returneres til Fiskedeal indenfor 50 dage efter levering.

Transportomkostninger i forbindelse med returnering af en produkt er for købers regning. Hvis bestillingen er ophævet og annuleret indenfor den nævnte termin, vil Fiskedeal indenfor 7 dage efter at vi har modtaget returneringen overgå til tilbagebetaling til køber.

De følgende produkter kan under ingen omstændigheder returneres: a) produkter som er forbundet med en svingende valutakurs, som Fiskedeal ikke har nogen indflydelse på; b) produkter som 1) er stilfaldet på oplysninger givet af køber; 2) personlige varer som f.eks undertøj eller epilatorer; 3) som ikke kan tilbagesendes i nuværende tilstand; 4) varer som hurtigt forældes eller rådner; c) Audio- eller videooptagelser og computerprogrammer, hvor emballagen er brudt; d) aviser eller andre tidsskrifter

Garanti
Fiskedeals garanti strategi indeholder at de leverede produkter stemmer med indholdet af vores tilbud og produktspecifikationen. Fiskedeal udbetaler, efter returmodtagelsen af det sendte, hele beløbet der omfatter produktet, tilbage indefor 7 dage, hvis det viser sig at det sendte produkt ikke stemmer med det bestilte, eller Fiskedeal sørger for, at det bestilte produkt bliver sendt som ønsket. Fiskedeal garanterer at de leverede produkter lever op til deres funktionalitet, duelighed og varighed som beskrevet i købsoverenskomsten, og som forventet for begge parter. Dette stemmer med fabriksgarantien på det pågældende produkt. Fiskedeal håndterer samme garanti som fabriksgarantien.

Denne garanti dækker ikke ved følgende sager
- uagtsomhed, eller
- tilsigtet skade, eller
- undladt pleje/service

Ligeledes dækker garantien ikke hvis andre end Fiskedeal, uden tilladelse fra Fiskedeal, har udført reparation eller andre former for anpasninger på produktet.

Privatsager og personsinfo
Omgang med privatsager og personsinfo bliver behandlet som beskyttet under Hollandsk lov (Wet Bescherming Persoonsgegevens), og dette bliver natuligvis overholdt af Fiskedeal. Køber har f.eks. Altid mulighed for at kontrollere, forandre eller slette sin private info. Dette er muligt for køber ved at logge ind på www.Fiskedeal.dk og kontrollere om feltet “Min menu” på hjemmesiden.

Fiskedeal gemmer købers detaljer i en lukket fil. Dette bliver enkelt brugt til at udføre købers bestilling og bliver gemt så længe som det tager at udføre hele bestillingen, eller hvis der skulle opstå en klage, med afvikling heraf. Fiskedeal garanterer at al kundeinformation bliver behandlet med størst mulige omsorg, og at dette ikke på noget vis bliver videregivet, solgt videre eller på noget vis bliver tilbudt udenforstående.

1. På Fiskedeals hjemmeside bliver der af og til tilbudt kuponner (må herefter kaldes tilgode bonner) som tilgode for tjenester eller varer fra andre firmaer (tilbydere). Udsteder af tilgode bonner samt debitør af de udstedte bonner er anvist af Fiskedeal, er tilbydere, der tilbyder tjenester eller produkter ifølge deres almene betingelser. Fiskedeal er ikke sælger af disse tjenester eller produkter. Tilgode bonnen som du køber hos Fiskedeal er kun brugbar til tjenester eller produkter tilbudt af sælgeren af disse tjenester eller produkter, som beskrevet er tilbyder (resp. “tilbydere”).

2. Fiskedeals tilgode bonner garanterer dig retten på levering af tilbyders tjenester eller produkter. Fiskedeal er ikke ansvarlig for at disse tjenester eller produkter bliver leveret eller imødekommet. For brug af Fiskedeals tjenester, gælder de herefter følgende almene brugerret. Fiskedeals solgte produkter og tilgode kuponner er kun til at bruge til det konkret nævnte produkt eller tjeneste, vi taler således om en vare tilgodebon eller tjeneste tilgodebon.

3. Differenser betegnes som en engangs inkasso.
Hvis ikke den endelige bruger kan infinde sig med en inkasso fra den endelige brugers konto, så bør den endelige bruger tage kontakt med Fiskedeal ved at sende en e-mail til [email protected] Den endelige bruger modtager indenfor 48 timer et svar fra os. Hvis den endelige brugers argument betragtes som begrundet, så bliver det inkasserede beløb direkte tilbagebetalt på kontoen hvorfra dette er inkasseret. Hvis den endelige bruger har spørgsmål angående vores refunderings- og tvistpolitik er den endelige bruger altid velkommen til at kontakte os via [email protected]

4. Fiskedeal deler ikke nogen form for information fra den endelige bruger med andre partier. Al info bliver udelukkede brugt på korrekt og kundevenlig vis af Fiskedeal.

5. Fiskdeal forbeholder sig til enhver tid retten til at gennemføre forandringer, inkluderet direkte stopsætning af vores aktiviteter, men ikke indskrænket til indholdet, tiden der herfor bruges eller tilgængeligt materiale der er nødvendigt for tilgang til vores hjemmeside. Endvidere forbeholder Fisdeal sig retten til stopsætning af videre forsendelse af delinformation og kategoriseret information. Også er det tilladt for Fiskedeal at forandre eller fjerne muligheder for videre forsendelse af information og dertilhørende hurtighed.

6. Fiskedeal forbeholder sig ret til at ændre vores service betingelser, eller en del heraf, ved egen indsigt eller godtgørenhed, og/eller justere eller fjerne detaljer i vores betingelser, dette uden forudmelding eller bekendgørelse heraf. Du kan til enhver tid se vores aktuelle betingelser i den på daværende tidspunkt gældende udgave af vores service betingelser, dette kan ses på www.fiskedeal.dk. Ved at benytte sig af vores hjemmeside, er ensbetydende med at du (dvs dem selv eller den endelige modtager) er indforstået med betingelserne som Fiskedeal har sammensat. Hvis den endelige modtager ikke er indforstået med vores almene betingelser (“brugerbetingelserne” eller “aftalen”), beder Fiskedeal den endelige modtager om at undlade at benytte sig af vores hjemeside.

7. Hvis der er tale om individuelle aftaler med overenstemmelse af en tilbyder, undergraver det ikke det resterende af den stående aftale.

8. Den endelige modtager gøres hermed opmærksom på at modtager ikke placerer eller tilsender hjemmesiden materiale som kan betegnes som: ulovligt, truende, offensivt, belastende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk eller på nogen anden måde anstødelig væremåde som vil sammenlignes med kriminalitet, og henviser til bogerlig skyld eller på anden vis titlet som lovbrud.

9. Fiskedeal har altid retten til, men ikke pligten, til at monitore indeholdet på hjemmesiden, dette er inklusive chatrum og forum som herefter udgør en del af hjemmesiden, således at overholdelse af disse brugerbetingelser og alle andre operationelle regler bestemmer, og at man ligeledes er inforstået med dertilhørende lov og regler, eller ved autoriseret regeringsbestemmelse.

10. Skulle det være således at en af de nævnte bestemmelser i betingelserne er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, er det dog stadig således at de restende betingelser stadig er i kraft. Fiskedeal har i så fald retten til at ændre denne aftale således, at pårørende bestigelser ikke længere er ugyldige, ulovlige og kan håndhæves.

11. Fiskedeal har retten til, på hvilket som helst tidspunkt og uden bekendgørelse forud herfor, at overdrage retten og pligten af denne aftale til en retsperson tilknyttet til Fiskedeal.

12. Det er til enhver tid tilladt, at Fiskedeal ændrer eller udvider vores tjenester.

13. Denne aftale falder under Hollandsk lovgivning, og bliver styret heraf. Med hensyn til tvister eller opfattelser hvilke er opstået eller står i forbindelse med denne aftale, er ensbetydende med at begge parter står under kompetence af dommeren i Utrecht (Holland).